KWF holds seminars on teaching gender-based literature

This is a press release from the Komisyon sa Wikang Filipino.

Gaganapin sa iba’t ibang bahagi ng bansa ang Pambansang Seminar sa Pagtuturo ng Panitikang Gender-Based.

 

 Makipag-ugnayan sa sumusunod para sa rehistrasyon: 

– Rappler.com