KWF launches search for youth language ambassadors

Ang press release na ito ay mula sa Komisyon sa Wikang FIlipino.

Tungkol sa Timpalak

Ang iKabataan Ambásadór sa Wika (iKAW) ay isang pambansang kompetisyon ng KWF na naglalayong katuwangin at mobilisahin ang kabataang Filipino tungo sa aktibong pangangalaga at pagtataguyod ng mga katutubong wika ng Filipinas. Ang kompetisyon ay magiging tagisan ng talinong pangwika at pangkultura at ng mga platapormang pangwika na nais ipatupad ng Ambásadór.

Ang magwawaging Ambásadór sa Wika ay magkakaroon ng isang taóng kontrata sa KWF ukol sa mga tungkuling pangwika na dapat tupdin ng isang Ambásadór.

Tuntunin sa Paglahok

Lupon sa iKabataan Ambásadór sa Wika (iKAW)
c/o Sangay ng Edukasyon at Networking (SEN)
2P Gusaling Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel,
San Miguel, Maynila 1005

– Rappler.com/Press Release