VLOG: Supporters, matiyagang pumipila sa burol ni Miriam

PATERNO ESMAQUEL, REPORTING: Higit na dalawang oras na silang naghihintay dito pero ganito pa rin karami ang mga tao na gustong makabisita dito sa burol ni Senator Miriam Defensor Santiago sa Cathedral Grottos malapit sa Cubao Cathedral dito sa Cubao, Quezon City.

(They’ve been waiting here for more than two hours, but there are a lot of people  people who want to visit the wake of Senator Miriam Defensor Santiago in the Cathedral Grottos near the Cubao Cathedral here in Cubao, Quezon City.)

Sabi ng mga volunteers, mga 50,000 na ang nakabisita dito mula pa noong Huwebes, noong unang araw ng burol ni Senator Santiago. At ngayon makakausap natin, dalawa sa mga Youth for Miriam volunteer, si Keen at Bryan. Keen and bryan, ano ‘yung pinakanaaalala ‘nyong inspiring na quote kay Senator Santiago?

(According to volunteers, around 50,000 people have visited the wake since Thursday, the first day of the wake of Senator Santiago. And now we will speak with two Youth for Miriam volunteers, Keen and Bryan. Keen and Bryan, what for you is the most inspiring quote of Senator Santiago?)

KEEN ESQUIVIAS, Youth for Miriam volunteer: ‘Yung sa akin po talaga, ‘yung, “I will never quit, I will never stop, I will never withdraw.” Sinabi niya po ‘yan noong Pilipinas Debates 2016 sa Pangasinan. Na kung saan isa po ako  sa mga audience sa nasabing debate.

(For me, it's, “I will never quit, I will never stop, I will never withdraw.” She said that during the Pilipinas Debates 2016 in Pangasinan, where I was among the audience.)

BRYAN MENDOZA, Youth for Miriam volunteer: Ako, ‘yung tumatak talaga sa akin, ‘yung sa speech niya na ginawa niya sa University of the Philippines Cebu. Sa sinabi niya na, “It matters not how straight the gate, how charged the punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul.” In fact ginamit ko siya sa commencement address ko before. I’m really inspired by her.

(For me, the most memorable was her speech at the University of the Philippines Cebu. She said, “It matters not how straight the gate, how charged the punishment the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul.” In fact I used that in my commencement address before. I’m really inspired by her.) 

Weekend ngayon ah. Bakit kayo nandito?

(It’s the weekend. Why are you here?)

BRYAN MENDOZA: Definitely for her. Maliit na bagay ‘to kumpara sa influence na binigay niya sa amin at sa iba pang volunteers, at of course sa bansa.

(Definitely for her. This is a small thing compared to the influence that she gave me and other volunteers, and of course the country.)

KEEN ESQUIVIAS: Ako naman po since 2004 pa lang po, when I was in Grade 1, ano na po talaga ako kay Senator Miriam, favorite senator ko na talaga siya. Tapos po noong 2015 nakita ko na siya nang personal. And until the end talaga, nagvo-volunteer ako para sa kanya. 

(As for me, since 2004, when I was in Grade 1, Senator Miriam has been my favorite senator. Then in 2015, I saw her personally. And until the end, I still volunteer for her.)

Maraming salamat, Keen and Bryan.

(Thank you, Keen and Bryan.)

At tuluy-tuloy ang buhos ng tao dito sa labas ng Cubao Cathedral hanggang bukas, sa huling araw ng burol ni Senator Santiago dito. Ililibing siya bukas sa Loyola Marikina. Antabayanan ‘nyo ang iba pang mga update dito sa Rappler.

(People continue to arrive outside the Cubao Cathedral, until tomorrow, the last day of the wake of Senator Santiago. She will be buried at Loyola Marikina. Please stay tuned for more updates on Rappler.)

Paterno Esmaquel, Rappler, Manila. Rappler.com