VLOG: Mga huling mensahe para kay Miriam Santiago

MANILA, Philippines – Sa labas ng Cathedral Grottos sa Cubao, Quezon City, 3 mesa ang puno ng mga colored post-its ng mga huling mensahe para kay Senator Miriam Defensor Santiago. Heto ang VLOG ni Paterno Esmaquel.

PATERNO ESMAQUEL, REPORTING: Dito sa labas ng Cathedral Grotto dito sa Cubao, Quezon City, may nakalatag na tatlong mesa. Kung saan merong mga iba ibang kulay ng post-it at ballpen pati mga masking tape. 

(Outside the Cathedral Grottos here in Cubao, Quezon City, there are 3 tables, where we can see differently colored post-its, ballpens, and masking tapes.)

Dito puwedeng isulat ng mga supporter ni Senator Miriam Defensor Santiago ‘yung mga mensahe nila para sa yumaong senadora. 

(Here, supporters of Senator Miriam Defensor Santiago can write their messages for the late senator.)

Ito nga ano, isa sa mga paborito ko, “You will be missed, my president.”

(This is one of my favorites: “You will be missed, my President.) 

At tuluy-tuloy ang buhos ng tao dito sa Cathedral Grotto sa Cubao, Quezon City kung saan nakaburol si Senator Miriam Defensor Santiago. 

(People continue to arrive here in Cathedral Grottos in Cubao, Quezon City, where the wake for Senator Miriam Defensor Santiago is being held.) 

Magpapatuloy ang burol na ito ngayong gabing ito at ililibong siya bukas sa Loyola sa mairinna. sabi nila, itong mga mensaheng ito ay patunay sa tapang at talino ni Senator Miriam Defensor Santiago. 

(This wake will continue tonight, and she will be buried tomorrow at Loyola Marikina. They say these messages are testament to the courage and intelligence of Senator Miriam Defensor Santiago.)

Paterno Esmaquel, Rappler, Manila. – Rappler.com