Dugo ng 11,000 nasa kamay ng 70 mambabatas

Laban nating lahat ito

Sabi ng Philippine Association of Communication Educators o PACE, “Isusulat namin sa mga libro at ituturo namin sa mga mag-aaral ng komunikasyon na ang Julyo 10, 2020, ay malungkot na yugto sa ating kasaysayan dahil inatake ng mga lehislador at mga 'invisible powers-that-be' ang kalayaang magpahayag."

Sa statement ng Rappler noong July 10, sinabi nito: “Laban nating lahat ito, hindi lang ng ABS-CBN.”

Kamatayan ng demokrasya ang pagkandado sa pinakamalaking media outlet sa free TV sa Pilipinas. Kamatayan ng demokrasya ang mabusalan ang tagapaghatid ng balita sa pinakamalayong sulok ng bansa. Patay na ang demokrasya kapag isang tinig lang ang maririnig sa himpapawid – kapag tinig lamang ng mga spokesman, government station, at mga “masunuring” istasyon ang magmomonopolya ng ere.

Sabi pa ng Rappler, “Learning from the lessons of history, journalists and other freedom-loving citizens must speak up because to be silent is to be complicit.” 

“To be silent is to be complicit.” Pagkunsinti ang pananahimik. #CourageON – Rappler.com