#FridayFeels: Surge

 

Heto ako ngayon nag-iisa,

Nag-bobook sa gitna ng EDSA,

Lagi na lang akong nababasa,

Ngunit heto nagrerefresh pa rin.

 

 

Heto ako, basang-basa sa ulan,

Walang matatawagan,

Walang masasakyan,

Sana'y may kuya pa akong maipapara

At nang mabawasan and aking kapaguran.

 

 

 

#FridayFeels is a cartoon series by the Rappler Creatives Team. Cathartic, light, but relevant, it's a welcome break from your heavy news feed! You can pitch illustration ideas by sending a message to the Rappler Facebook page.