#FridayFeels: Wer na u?

Alam kong matagal nang na-set ang lakad
Pero grabe kasi ang traffic, hindi umuusad.
Alam kong malapit lang naman 'yan
Pero paano kung umulan?
Alam kong baka wala nang kinabukasan
Pero ang pagkakaibigan nati'y wala namang kamatayan.
At tanggap ko na talagang ganito ako
Mahal kita bes, pero mahal ko rin ang kama ko.

– Rappler.com 

Artwork by Shellette Gipa
Text by Nile Villa

#FridayFeels is a cartoon series by the Rappler Creatives Team. Cathartic, light, but relevant, it's a welcome break from your heavy news feed! You can pitch illustration ideas by sending a message to the Rappler Facebook page.