[OPINYON] Sex at ang DDS

Sabi pa niya: "At walang makakatulad sa rally ng DDS kapag naroon si Presidente. Nagkakaroon kami ng kolektibong kaligayahan, isang orgy, pinakasukdulang karanasan sa sex kahit wala namang sex talaga."